Referanseprosjekt Tore Magnussen

Oppføring avtilbygg, 84 m2 med hems på hytte.
Levering av ringmur med Sundolitt ringmurselementer som fundament samt tømrerarbeid.
Vi har levert og montert kreol takbord på tilbygg samt ny utvendig panel på eksisterende hytte.
Vi har også vært ansvarlig for byggesøknad med ansvarsrett til kommunen og samordner av underleverandører.